187 uczniów zachodniopomorskich szkół średnich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia premiera mogą dostać uczniowie, którzy mają najwyższą średnią ocen w swojej szkole albo są wybitnie uzdolnieni w jednym z przedmiotów.
Gratulujemy Mateuszowi !!!