Liceum Plastyczne w Gryficach funkcjonuje już od 2004r. Utworzyliśmy tę szkołę po to, aby zdolni plastycznie uczniowie z naszego terenu mogli zdobywać wiedzę i umiejętności artystyczne w swoim miejscu zamieszkania, z dala od dużych aglomeracji miejskich, w warunkach kameralnych, co na pewno będzie miało wpływ na rozwijanie naszych młodych, utalentowanych artystów.

Dla jakich uczniów jest nasza szkoła?

Kierowana jest ona do uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i posiadają uzdolnienia plastyczne. Po ukończeniu szkoły nasz uczeń zdobywa zawód PLASTYKA o specjalizacji REKLAMA WIZUALNA. Pojęcie „reklamy wizualnej” jest bardzo szerokie. Ogólnie mówiąc obejmuje ona reklamę poprzez przekaz graficzny. Reklama wizualna jest najczęściej wykorzystywanym medium reklamowo-informacyjnym w codziennym życiu. Do klasycznych elementów reklamy należą plakaty, które na przełomie XIX i XX wieku zostały uznane za pełnoprawne dzieła sztuki. Kolejnymi częściami wielkiej układanki pt. „reklama wizualna” są ilustracje, grafiki

i elementy identyfikacji wizualnej. Uczniowie nasi uczą się w profesjonalny sposób realizować zagadnienia plastyczne, by w przyszłości sprostać wymaganiom rynku. Dlatego też w nauczaniu tej specjalności skupiamy uwagę na projektowaniu, rozwijaniu umiejętności nadawania artystycznego wyrazu formom płaskim i przestrzennym. Reklama wizualna jest kierunkiem nowoczesnym. Wraz z rozwojem technologicznym i ona się rozwija. Projekty niemal zawsze powstają lub, w którymś etapie są przerabiane w komputerze. Media wykorzystują nowe technologie druku

i sposobów prezentacji reklam. Na początku nasi uczniowie na przedmiocie „grafika komputerowa” poznają współczesne narzędzia pracy grafika tj. programy komputerowe: Photoshop, CorelDRAW i Photopaint, które dają mnóstwo możliwości edycji grafiki. W kolejnych etapach edukacji, kiedy możliwości technologiczne są już znane, nacisk kładzie się na ćwiczenie umiejętności myślenia „reklamowego” szybkiego tworzenia wysokiej jakości projektów, które będą spójne, inteligentne i na wysokim poziomie artystycznym.

Aby osiągnąć zamierzone cele, stworzyliśmy i wyposażyliśmy dla naszych uczniów pracownie rysunku i malarstwa, rzeźby, reklamy wizualnej oraz fotografii i filmu.

Udostępniamy uczniom wysokiej klasy komputery i oprogramowanie. Każdy przedmiot zawodowy:

a) rysunek i malarstwo,

b) rzeźba,

c) podstawy projektowania – kompozycja,

d) podstawy fotografii i filmu,

e) reklama wizualna

jest prowadzony przez artystów – pedagogów, którzy ukończyli wyższą szkołę artystyczną o nauczanej specjalności. Oprócz w/w przedmiotów przez cztery lata odbywają się zajęcia z historii sztuki.

Nauka w naszej szkole oparta jest na stacjonarnym trybie kształcenia, którego cykl wynosi 4 lata i kończy się egzaminem dyplomowym. Nasi uczniowie uzyskają wykształcenie plastyczne i wykształcenie ogólne w zakresie liceum profilowanego, umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W zakresie kształcenia ogólnego realizujemy podstawy programowe kształcenia ogólnego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Kształcenie z zajęć edukacyjnych artystycznych prowadzimy w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie „plastyk”. Nasze liceum mieści się w budynku Wydziału Przedsiębiorczości w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Warunki lokalowe zapewniają bezpieczne