Bogusława Koszałka - nauczyciel podstaw projektowania i kompozycji

Studia w poznańskiej PWSSP /obecnie UAP/, dyplom w zakresie wychowania plastycznego oraz rysunku w pracowni prof. W. Mullera. Tytuł doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe uzyskała na Wydziale Tkaniny i Ubioru w ASP w Łodzi. Prowadziła działalność dydaktyczną w poznańskich uczelniach wyższych. Od 2013 roku adiunkt w Katedrze Wzornictwa na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.