Liceum Plastyczne im. Tadeusza Eysymonta w Gryficach

Marszałka Józefa Piłsudskiego 34

72-300 Gryfice


Organ prowadzący szkołę i Dyrektor – Halina Adomat

Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych - zaświadczenie nr 378/32/2004 z dnia 05 sierpnia 2004 r.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją nr DSA – II – 805/5949/05/18 z dnia 01 września 2005 r.