Podstawy projektowania - kompozycja to przedmiot na którym jak sama nazwa wskazuje nasi uczniowie poznają różne rodzaje kompozycji. Dowiadują się jak poprzez różnego rodzaju formy graficzne, przestrzenne czy iluzje tworzyć układy kompozycyjne, które będą odzwierciedlały takie tematy jak np. chaos, spokój, ciężar, lekkość. Innym elementem tej pracowni jest projektowanie, które ma tu bardzo szerokie znaczenie. Nasi uczniowie często dostają tematy o charakterze abstrakcyjnym lub metaforycznym, a ich zadaniem jest interpretacja tematu, czasami bardzo odbiegająca od początkowych przemyśleń. Oczywiście także w kwestii projektowej nieodzownym elementem jest odpowiednia kompozycja.