Liceum Plastyczne

przedmioty artystyczne

dr Bogusława Koszałka - podstawy projektowania - kompozycja

Tomasz Dąbrowski- projektowanie graficzne, podstawy fotografii i filmu

Profesor nadzwyczajny - Arkadiusz Marcinkowski - rysunek i malarstwo

Edyta Mroczkowska - historia sztuki

Romuald Wiśniewski - rzeźba

przedmioty ogólne

Anna Aleksiuk - wychowanie fizyczne

Anna Woźniak-Romańczuk - biologia

Edyta Mroczkowska - j. angielski

Dariusz Skibiński - j. niemiecki

Marek Sobkowiak- geografia

Bogdan Janowski - informatyka

Halina Adomat, dyrektor szkoły - fizyka z astronomią, matematyka

Aleksandra Bierska - chemia

Beata Miszel - WOS, wychowanie do życia w rodzinie, historia

Paweł Bogdanowski - przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa , wychowanie fizyczne

Zbigniew Radoń - matematyka

Anna Bogdanowska - j. polski

Danuta Radecka - religia

Liceum Ogólnokształcące Równe Szanse

Halina Adomat, dyrektor szkoły - fizyka z astronomią, matematyka

Anna Bogdanowska - język polski

Anna Aleksiuk - wychowanie fizyczne

Anna Romańczuk - Woźniak - biologia

Edyta Mroczkowska - j. angielski

Dariusz Skibiński - j. niemiecki

Marek Sobkowiak- geografia

Bogdan Janowski - informatyka

Aleksandra Bierska - chemia

Zbigniew Radoń - matematyka

Beata Miszel - wiedza o społeczeństwie, etyka, historia

Paweł Bogdanowski - edukacja dla bezpieczeństwa

Danuta Radecka - religia