KONKURS NA AUTOPORTRET


I. Temat konkursu

„Mój autoportret własny” jest okazją do zastanowienia się, jak autor widzi swoją przyszłość. Wybór szkoły średniej jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego młodego człowieka. Może mieć ogromny wpływ na kierunek rozwoju zawodowego i emocjonalnego. Tematem pracy jest określenie w formie graficznej wyobrażenia swojej przyszłości. Tego jak widzimy siebie w dorosłym życiu, co robimy. Co jest naszą pasją? Co sprawia nam radość? Co chcę robić w życiu i jaki chcę być? W konkursie tym chcemy pobudzić do wyrażenia swoich marzeń i celów w formie graficznej.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych z następujących powiatów: gryficki, kołobrzeski, kamieński, goleniowski, łobeski i świdwiński.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach i nie były prezentowane w mediach.

4. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwie prace.

5. Praca powinna mieć format minimum A3 (297 x 420 mm) i maximum B1 (70 x 1000 mm) oraz nadawać się do wystawienia na ścianie.

6. Zestawy prac (dyptyki, tryptyki itd.) będą traktowane jak jedna praca.

7. Praca może być wykonana dowolnymi technikami (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia/fotomontaż, grafika warsztatowa, techniki mieszane itd.)

8. Termin dostarczenia prac –  do 19.06.2017, ogłoszenie wyników – 20.06.2017. Wręczenie nagród odbędzie się w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Eysymonta w Gryficach w terminie podanym przez organizatora

9. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace te jednak będą przyjmowane nie później niż do 20.06.2017r. Do godz 12.00

10. Opisaną pracę oraz wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy składać w siedzibie Liceum Plastycznego w Gryficach lub przesłać na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice z dopiskiem „Autoportret” 

Do wygrania tablety graficzne Wacom

Więcej szczegółów oraz karta zgłoszeniowa znajduje się w regulaminie.