Kandydat do szkoły ma obowiązek dostarczyć:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym (OKE)

- podanie do Dyrektora

- 3 zdjęcia legitymacyjne

- kartę zdrowia