W dniu 06 listopada w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda Marek Tałasiewicz wręczył stypendia Prezesa Rady Ministrów najzdolniejszym uczniom. W tym roku stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostało 175 uczniów z naszego województwa.

Z Liceum Plastycznego im. Tadeusza Eysymonta w Gryficach wyróżnienie otrzymała Martyna Pasternak.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania zdolnych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danej szkole, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen i otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem (min. 4,75). Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!